Algemene informatie

 

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest
Heuvellaan 33 – 1217 JL Hilversum
RSIN/fiscaal nummer: 854476635
Akte van oprichting
Rectificatie akte van oprichting

 

Doelstellingen

A: Het ondersteunen van alle activiteiten van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), het publiek te verbreden en mensen te binden met de muziek van het Radio Filharmonisch Orkest. De stichting biedt onder andere financiële en organisatorische steun, onderneemt educatieve en innovatieve projecten en organiseert activiteiten die het publiek nauwer bij het orkest betrekken. Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland ten doel;

B: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan

Het ondersteunen van alle activiteiten van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), het publiek te verbreden en mensen te binden met de muziek van het Radio Filharmonisch Orkest. De stichting biedt onder andere financiële en organisatorische steun, onderneemt educatieve en innovatieve projecten en organiseert activiteiten die het publiek nauwer bij het orkest betrekken. Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland ten doel.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. Bestuurders: F. Klein –  Drs. D.F. Potjer, ASIP – N.A. Bakker – J.N.M. Zonderop.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

 

Te organiseren activiteiten

Op de Vriendendag: een rondleiding door ons historische gebouw; kamermuziekconcerten, workshops en lezingen, gegeven door onze musici; instrumentale lessen en meespeelconcerten; hapje en een drankje

Verder: Reductiekaarten voor concerten en cd’s; bijwonen van openbare repetities en lunchconcerten; digitale nieuwsbrief; meet and greet na afloop van concert met musici.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van de Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest:

> Jaarrekening 2015

> Jaarrekening 2016

> Jaarrekening 2017

> Jaarrekening 2018

> Jaarrekening 2019

> Jaarrekening 2020

> Jaarrekening 2021

> Jaarrekening 2022

 

Volg ons op social media