ANBI en schenkingen

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2021 zijn we een culturele ANBI geworden. Voor schenkingen aan een ANBI gelden aantrekkelijke fiscale regels. Meer informatie vindt u onder het kopje Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Gegevens

Naam instelling: Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest
RSIN/fiscaal nr.: 854476635
Kamer van Koophandel nr.: 61760617

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest
Bezoekadres: Heuvellaan 33 – 1217 JL – Hilversum
Postadres: De Bazelstraat 43 – 1222 RH – Hilversum
Telefoon: 06-54398725
E-mail: vriendenrfo@omroepmuziek.nl

Bestuursleden

F. Klein, voorzitter
Drs. D.F. Potjer, ASIP, penningmeester
N.A. Bakker
J.N.M. Zonderop, secretaris

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. U kunt dit formulier gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.

Volg ons op social media