Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

Heuvellaan 33 - 1217 JL Hilversum

RSIN/fiscaal nummer: 854476635

Akte van oprichting

Rectificatie akte van oprichting

 

Doelstelling:

A: Het ondersteunen van alle activiteiten van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), het publiek te verbreden en mensen te binden met de muziek van het Radio Filharmonisch Orkest. De stichting biedt onder andere financiële en organisatorische steun, onderneemt educatieve en innovatieve projecten en organiseert activiteiten die het publiek nauwer bij het orkest betrekken. Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland ten doel;

B: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan:

Het ondersteunen van alle activiteiten van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), het publiek te verbreden en mensen te binden met de muziek van het Radio Filharmonisch Orkest. De stichting biedt onder andere financiële en organisatorische steun, onderneemt educatieve en innovatieve projecten en organiseert activiteiten die het publiek nauwer bij het orkest betrekken. Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland ten doel.

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. Bestuurders: F. Klein -  Drs. D.F. Potjer, ASIP - N.A. Bakker - J.N.M. Zonderop.

 

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

 

Nog te organiseren activiteiten:

Op de Vriendendag: een rondleiding door ons historische gebouw; kamermuziekconcerten, workshops en lezingen, gegeven door onze musici; instrumentale lessen en meespeelconcerten; hapje en een drankje

Verder: Reductiekaarten voor concerten en cd’s; bijwonen van openbare repetities en lunchconcerten; digitale nieuwsbrief; meet and greet na afloop van concert met musici.