ANBI - schenking

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor schenkingen aan een ANBI gelden aantrekkelijke fiscale regels. Meer informatie vindt u onder het kopje Schenking.

 

Gegevens

Naam instelling: Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

RSIN/fiscaal nr.: 854476635

Kamer van Koophandel nr.: 61760617

 

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

Bezoekadres: Heuvellaan 33 - 1217 JL - Hilversum

Postadres: De Bazelstraat 43 - 1222 RH - Hilversum

Telefoon: 06-54398725

E-mail: vriendenrfo@omroepmuziek.nl

 

Bestuursleden

F. Klein, voorzitter

Drs. D.F. Potjer, ASIP, penningmeester

N.A. Bakker

J.N.M. Zonderop, secretaris

 

Doelstelling Stichting Vrienden RFO

A: Het ondersteunen van alle activiteiten van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), het publiek te verbreden en mensen te binden met de muziek van het RFO. De stichting biedt onder andere financiële en organisatorische steun, onderneemt educatieve en innovatieve projecten en organiseert activiteiten die het publiek nauwer bij het orkest betrekken. Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland ten doel;

B: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan

Het ondersteunen van alle activiteiten van het RFO, het publiek te verbreden en mensen te binden met de muziek van het RFO. De stichting biedt onder andere financiële en organisatorische steun, onderneemt educatieve en innovatieve projecten en organiseert activiteiten die het publiek nauwer bij het orkest betrekken. Ook stelt de stichting zich de bevordering van muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland ten doel.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet beloond. Zij hebben wel recht op  vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten.

 

Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek. Vanaf 1 januari van dat jaar mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,-. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250,-. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift (voor de periode van minimaal 5 jaar, ook wel lijfrente geheten) alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.

 

 

Downloads

Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden RFO 

Overzicht van activiteiten 2015 Stichting Vrienden RFO